MERT: 1922


Montgomeryshire Express and Radnor Times

Tuesday 3 January 1922

Page 5

Llawryglyn

Deaths – We regret that one of the cases of diphtheria has had a fatal termination in the death of the youngest daughter (Annie) of Mr and Mrs David Morgan.

——————————-

10 January 1922

Page 4

Trefeglwys

Gwyliau Nadolig – Toorodd yr Ystol Ddyddiol i funn am bytfefnos o wyliau y Gwener cyn y Nagolig. Treuliwyd bron yr oll o’r prydnawn gyda’r plant yn adrodd ac yn canu, naill ai bob yn un neu gyda’u gilydd. Cafwyd adef ddifyrus. Da fyddai i’r ysgol hon gael offeryn, i wasannaethu a chynorthwyo gyda’r gan, a da yw gweled yr ymdrech sicrhau hynny. Y prydnawn yma yr oed Mr Evan Evans un o’r managers, yn bresennol; canodd yntau, a rhoddodd air o annerchiad cymwys ac amersol i’r plant, a cherdyn Nadolig i bob un, ynghyda melusion i’r plant lleiaf Rhoddwyd arbenigrwydd ar ddydd Nagolig yng Nghapel Gleinant, pryd y caed annerchiadau ar yr amgylchiad adroddiadua, unawdau, a thonau cynulleidfaol.

Sale of Work – A successful salfe of work under the auspices of the Trefeglwys and District Nursing Association was held on Thursday week at the Council School. The sake was opened by Mr Williams Jones, Brynllwyn, Trefeglwys, who in a short address showed what a boon to the neighbourhood a nurse had been, and ended by stating that he would make every £1 made that day into a guinea. In addition to the drapery stall, which consisted chiefly of the various garments made by the ladies’ committee, who worked faithfully for weeks previous to the event, there were produce and refreshment stalls, bran tubs, lopp=la, and fishpond. Trade was brisk throughout the vevening up to a late hour, and the total proceeds amounted to over £80. The local male voice party conducted by Mr Evan Bennett, sand “The
Sailors’ Chorus” and “Y Teitheiwr Blin,” and these, together with other musical items, enhanced the proceedings.

——————————-

31 January 1922

Page 4

Trefeglwys

Band of Hope – An excellent entertainment was held in Gleiniant Schoolroom o Friday week conducted entirely by the members of the Band of Hope and a few of the younger membrs of the Women’s Temperance Society. The four persons who had bene in charge of the Band of Hope throughout the session, were busily engaged that evening. Mrs Wilson ably accompanied to the solos, duetts and choral singing. Mr Richard Jones conducted the choir, Mr Richard Williams made a splendid chairman and conductor, and Mrs W.R. Owen gave much assistance in connection with the singing. Five pieces from the Temperance song book entited “bloeddiwn Ryfelgri,” “Diod Duw,” “cofia ddweyd y gwir,” Colon Lan,” and “Y Nefol Gor” were sung by the choir; and another enthusiastic Temperance Band song was well rendered by four girls. Duetts were sung by Gwennie Mills and Beryl Wilson, and by Ceinwen Jones and Gwladys Mills. Good recitations were given collectivelyt by six boys, three girls, and six girls as well as by Jennie Owen, Idwal Jones, Gwennie Pugh, Eirwen Owen, Eddie Williams, Margaret Gethin, Sallie Meddins, Alfred Meddins, Jennie Evans, Elsie Bowen, Megan Jones and Nellie Jones, individually. In addition to these items temperance dialogues were given by Gwenie Pugh and Beryl Wilson, Jennie Evans and Megan Jones, while Owen and Florrie Humphreys had an interesting debate about cider; Ivan Wilson as Doctor, pleased with Gwennie Pugh on behalf of Alcohol as Medicine, but was converted by her; and Ceinwen Jones and her party in a well performed sketch, conducted a model Band of Hope. It was a grand meeting throughout. A collection was made to defray expenses.

Marwolaeth – Drwg gennym gofnodi marwolaeth Mr Richard Edwards, Penffrydd, yr hyn a gymerodd le Ionawr 19 eg. Nid oedd yn dda o ran iechyd er ys amster, eto ai addeutu. Yr oedd yn un o ffyddloniadid Eglwys Gleiniant. Y Llun cyn ei farw yr oedd wethi yn ei gartref wrth y bwrdd yn chwilio i wirioneddau’r Gair, pryd y tarawyd ef yn drwm gan y parlys. Teimlir colled anferth ar ei ol yn Ysgoldy Penyffrydd, lle by yn athro ar ddosbarth y merched ieuainc am fatih flynyddoedd. Ar y trydydd Sul o’r flwyddyn hon cadwyd yr Ysgol Sul yn ei gartref. Yr oedd yn weddiwr mawr, a hir gofir ei weddiau taerion wrth yr orsedd. Cafodd fyw dros yr oed addawedig, a theithiodd ymlaen gryn ddarn at yr oed “o gryfder”. Gadawodd weddw ac amryw blant, a’r rhiad y mae ein cydymdei mlad llwyraf. Gwasanaethwyd yn ei gladdedigaeth gan y Parch. W. R. Owen. Gwnaed cyfeiriadau am dano yn y Seiat yng Ngleiniant, yn ogystal ag am y diweddar Parch. Elias Jones, ein hen weinidog cyntaf. Diau y ceir cyfle eto i wneyd sylwadau ar y ffyddlon weinidog hwn.

——————————-

22 February 1922

Page 3

Trefeglwys

Pianofortes – Have you seen our 1921 Models? Inspection invited – Music Salon, Newtown.

Cyngherdd – Cynhaliwyd cyngherdd difyrns a da yn Ysgoldy Gleiniant, ddydd Gwenter, y 4ydd, mewn cysyiltiad a Coymdeithas y Bobl Ienainc. Llywyddwyd gan Mr John Pugh, Penddol, ac fe gariwyd y cyfarfod ganddo i’r terfyn yn ddeheuig ac addyegiadol. Nid oes brinder llywyddion yn Nbrefeglwys’ ac un o brif amcanion y cyrddau hyn aw datblygu talentan newyddion Rhoddwyd adroddiadau gau Neillie Jones, Margaret Gethin, Gwennie Pugh a Ceinwen Jones a bu Gwennie Pugh, Elsie Bennett, Owen Humphreys ac Alfred Meddins. Chwarenwyd Deuawd ar y berdoneg gan Ivaor a Beryl Wilson. Canwyd unawdau gan Gwennie Pugh a Ceinwen Jones, a bu Gwennie Mills a Beryl Wilson yn canu deuawd. Hefyd cafwyd dwy ddeuawd hynod swynol gan Gwladys Mills a Ceinwen Jones. Daeth nifer dda o ferched yr ysgol i ganu un o Ganenon Gwerin Cymru, ond pleroedd y bechgyn? Rhoddwyd unawel gan Mr E.R. Watkins a chan Mr Evans, Penrorin yr hwn fu hefyd yn canu pennillion. Caed Deuawd gan Mri Smith a Watkins, Trio gan Mr Evan Bennett a’r barti, a cahnedd parti Mr E. R. Watkins y Pedwarawd “Yr hen delyn Gymretg” yn wir dda. Llanwodd y Cor Mibion dan arweiniad Mr E. Bennett ie pwysig yn y cyfarfod a canwyd ganddynt “Cydgan y Moewyr,” “In the swwet bye and bye,” “Teithiwr Blin,” a “Little Tommy went a fishing”. Bu’r Cor Cymysg yntan jefyd yn canu “Y Gwlithyn”. Ym med cystadin cipiwyd gwebrwyon fel y canlyn’ casgliad o enwau adsr a bladau, 1 Elsie Bennett; tynnu llun afal, 1 Richard Trevor Meddins; cyfieithu brawddegau ar y pryd, 1 Mr R Emrys Evans; desgrifio gwrthrych heb ei enwi, 1 Mr Evan Bennett; beirniadwyd yn y Cystadleuaethau byn gan Mr J.O. Reese, a’t Parch W.R. Owen i bawb fu’n gweithio i gael y cwrdd yn llwyddiant.

Page 5

Llawryglyn

A pretty wedding took place at the Wesleyan Chapel on Wednesday morning, the contracting parties being Miss Bennett, Cilhaul, and Mr O. Ll. Jerman, Rhydycarw. Miss Annie Bennett, the bride’s sister, acted as bridesmaid, and Mr Jerman, Glangwden, the bridegroom’s brother was the best man. The bride was given away by her father. In the absence of the minister (Rev R Mogran, Trefeglwys, trhough illness, the Rev Gabriel Hughes B.A., Llanidloes officiated. At the close, Mr Hughes gave a most appriprate address. Miss Frances Hamer, the Mill played the Wedding March. The chapel was beautifully decorated and two handsome arches were also erected. The chapel was well filled with friends. This was the first wedding in the chapel, which was registered for the present occasion. Miss Bennett has been a faithful member and fas for years ably presided at the organ. The wedding breakfast was severed at the Neuadd, the residence of Mr Thomas Bennett, the bride’s brother. The brides was tastefully dressed in grey gabarine with a pretty hat to match. The bridesmaid wore a navy blue costume with a hat to match. The happy pair motored to Newtown en route for London, where the honeymoon is being spent. The presents received were numerous.

——————————-

Tuesday 28 Feb 1922

Page 4

Trefeglwys

Mr. Iorwerth B. Jones a native of Trefeglwys, who was for several years an official of the Prudential Assurance Company, first at Welshpool and later at Machynlleth, and was for three years a member of the Montgomeryshire Insurance Committee, has been elected chairman of the Pembrokeshire Insurance Committee. Mr Iorwerth Jones is superintendent in charge of the Pembroke district of his society. He has also been appointed to represent Pembrokshire on the Association of Welsh Insurance Committees. Mr Iorwerth Jones‘ many friends in Montgomeryshire will be gald to read of his mark of appreciation of his energetic work.

Llawryglyn

Election of Deacons – A special church meeting was held in the Calvinistic Methodist Chapel on Tuesday evening to take the voice of the church in the election of new deacons. The evening was most unfavourable owing to the wintry weather; nevertheless the church members attended very well. We understand that a large number was nominated but only three were elected viz., Messrs J.O. Reese, head teacher of the Council School; David Jones, Borfanewydd; and William Reynolds, Tynewydd Uchaf. Mr Reese was a deacon at Llangynog for many years, and a great loss was felt there when he left. Rev. J.T. Davies and Mr Gwilym Edmunds, J.P., Llanidloes attended on behalf of the monthly meeting, and conducted the important work of electing deacons in a most impressive manner.

——————————-

Tuesday 7 March 1922

Page 4

Llawryglyn

Obituary – On Friday evening the death took place of Mr James Jones, Nantyglyn at the age of 48. Mr Jones had suffered from tubercalosis for a long period, and had been unable to follow his employment for over two years. He acted for many years as undergound foreman at the Van Mines and was greatly respected. About eight months ago his wife died after a short illness. Mr Jones left thirteen children to mourn his loss, six of whom are of school age. Much sympathy is felt with the family in the whole district. The funeral took place at the C.M. cemetery on Tuesday afternoon, the Rev W.R. Owen officiating. After a long illness, Mrs Reese, Glynawel, died at the advanced age of 79. She was the widow of the late Mr Edward Reese, who was a very faithful and popular deacon in the C.M. Chapel Mrs Reese left four daughters and one son. The funeral took place on Wednesday at the cemetery, the Rev. W. R. Owen officiating at the house and grave. Both funerals were largely attended.

Page 5

Trefeglwys

Dydd Dwyl Dewi – Eleni eto dathlwyd yr Wyl Genedlaethol yn yr Ysgol ddyddiol, dyda mesur helaeth o dan Cymreig. Oherwydd amgylchiadau, treuliwyd y bore ynglyn a’r gwaith yn lle’r prynhawn. Adroddwyd darnau barddonol yn dal perthynas a Chymru y Gymraeg , a Dewi Sant, gan Jennie Owen, Idris Jones, Esther Pugh, Doris Mills, E.M. Richards, F.M. Jones, G.E. Gethin, John M. Pugh, Bessie Evans, A.S. Richards, A.M. Gethin, Richard E. Gethin, Idwal Jones, Gwennie Mills, Hugh Pugh, Eveline Jones, G. Williams, S.J. Meddins, Elizabeth E. Evans, Harriet Hughes, Elsie Bowen, E.T. Williams, A. Meddins, G. Pugh ac Elsie Bennett. Bu hefyd bump o fechgyn yn adrodd pennill ar bob llythyren o’r gair Cymru. Canwyd amryw Ganeuon Gwerin, Anthemau Cenedlaethol. Pennillion, Emyn Gwladgarol, ac Emyn arall o raglen goffa Ieuan Gwyllt. Buom yn ffodus i gael Mr E. R. Watkins a’i barti i ganu dan bedwarawd, “Y Bwthyn ar y bryn” a “Yr hen delyn Gymreirg” yn dra swynol. Bu’r pedwar wrthi hefyd yn cynorth wyo ar wahan’ rhoddwyd unawdau gan Mr Evan Evans ar “Gwnech Bopeth yn Gymraeg,” gan Mr E.R. Watkins “Unwaith eto’n Nghymru anywl,” a Miss Ceinwen Jones “Y Gwew Fach”‘ ynghyda Deuawd “Ymdiath Cadben Llwyd” gan Ceinwen Jones a Gwladys Mills. Enillodd y ddwy yma y wober gyntaf yn Eisteddfod Llanidloes y dydd dilynol ar ddeuawd Diolchwyd i’r cyfeillion hyn am ddyfod, a gwneyd en rhan mor dda. Yr oedd hefyd yn berennol ychydig wranddawyr deimlent ddyddordeb yn yr Amgylchiad. Rhoddwyd Cerdyn i bob pentyn ar ddiwedd y dydd trwy garedigrwydd Mr Evan Evans un o Reolwyr yr Ysgol, – gwr gymer ddyddorbeb yn y sumudiadan hyn mewn Can so Addysg. Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr D Clement, yr Ysgol Feistr, a sisradodd ef a’r gyd-athrewon wrth y plant yn ystod y dydd am Wladgarwch ac am Dewi.

——————————-

Tuesday 14 March 1922

Page 4

Trefeglwys

Trefeglwys people are proud of Mr Watcyn Wacyn’s continued success in the musical world. Recently he gave a recital at Caterham and this is what a music critic in one of the London papers says of him – “Welshman are proverbial vocalists, but bot all of them have the ability to excel. Mr Watcyn Watcyns is one of the exceptions, and it would not surprise us if, in a year or two, Caterham has the distinction of being one of the paces that introduced him to the concert world. It was here that he made his first bow to an audience that had assembled for his recital on Wednesday. There was a large gathering, but it did not include many of the local musical people who should have been there to welcome this rising star. Mr Watcyns has a specail claim to the sympathy of Caterham residents. He was in the ranks of the Welsh Guards for the war, and whilst at the depot, he sang at some of the chartiable concerts held here. Since the end of the war he has been training for more agreeable work. Capt. Crawsshay having very kindly taken an interest in him and generously borne the expense of his tow years’ study at the Royal Academy of Music. It is understood that he will proceed shortly to one of the great Continential music scentrews for the necessary polish to his voice, and then theres is no doubt he will soon be heard of on the first-class concert platform. He certainly possesses all the qualifications for a brilliant career as a vocalist. He has a very powerful baritone voice, of a beautiful mellow tone, with a remarkable range, and whether in light ballads or intricate classical musical he seems to have the capacity to apply it with equally successful results. He rendered no less than twenty-seven items in the course of the evening, that number being five beyond these down on the programme. They were well varied and enabled the audience to form an opinion of the wonderful capacity of his voice, And at the close he did not appear to be in the least degree exhausted.”

The Sunday School meeting in connection with the Newtown district on CM sunday schools was held on Sunday week, presided over by Mr David Morris, of Saron. Owing to the stormy weather and prevalence of influenza, the attendance was small throughout the day. The morning the Rev. W. R. Owen questioned the children on Mother’s Gift, Chapter X., and the catechism of Rev. Cunllo Davies on the life of Christ. At the delegates’ and teachers meeting, held after the service, there were several absentees. Carno and Newtown were unrepresented, the others being one form Casersws, one from Saron and two from Llandinam. No statistics of attendance and labour were presented. The Rev. W. R. Owen, whose term of oiffice is questioner is now expriing, is to succceeded by the Rev. W. R. Williams, Newtown. Attention was called to the competitive meeting which is to be held at Caersws, and it is to be hoped that all schools thorugh the medium of local meetings will prepare for that event. In the afternnon the intermediate clases were questioned upon Mark ix., and the answers were generally good. A good address was given by Mr T Jones, Saron on “How to make the Sunday School more attractve”, and others spoke on the subject. Reports on the locals schools were also given. In the evening meeting the adults were questioned on Mark xiii. The children, in the morning conducted by Mr Richard Williams, with Mrs Wilson as organist, sang suitable songs from “Penowydd yr Ysgol Sul”. At the other two meetings the tunes were taken from the Ieuan Gwyllt centenary programme.

——————————-

20 June 1922

Page 8

Trefeglwys

WILL – Mr Edward Davies of Bodnhurst, Wellington left gross estate of value of £20,839 7s 1d with net personalty £14,839 7s. Mr Thomas Edward Davies of Bodaroen Hall Farm near Llanidloes, farmer, brother and Mr Richard Evans of Shawbury, farmer Executors to whom testator left £100 in cash. He also bequeathed to his brother Thomas Richard, Bodaioch Hall Farm, to his sister Matilda Davies, freehold residence. “Bofnhust” absolutely, the reside of his property to his sisters Elizabeth Ann Davies and Matilda Davies in equal shares.

——————————-

11 July 1922

Page 8

Trefeglwys

MUSHROOMS – In several places in the district mushrooms have been gathered in considerable quanities, some having being found as early as the 4th inst. What do our inhabitants over at “Ancient City” and the Vastre think of this?

READING – Another boxes of books from the village circulating library came to hand last week. It contained up 40 books, a quarter of which are in Welsh. Mr Clement (Council School) is ready at a fixed time to lend out the books. It is hoped that a good number will come forward to read these as they consist of volumes of fiction biographies adventure natural history and political science and also most different ages sexes and temperaments.

SAVINGS – We are pleased to note the continued success of the Savings Association at Trefeglwys. Since its formation in December 1916 the number of certificates at 15s 6d each purchased to March 31st last was 7,990 which fifty of the 16s certificates have already been purchased. The membership is 112. It is hoped the money will take advantage of such an excellent investment which gives an interest of 4s in 5 years and 10s in 10 years on every 16s invested.

——————————-

15 August 1922

Page 5

Trefeglwys

SPORTS – Despite the bad weather prevailing for the village annual sports Thursday week the sum of £37 15s 9d was taken at the gate. In the competition for guessing the cash taken at the gate Nurse Marie Jones was the winner.

——————————-

22 August 1922

Page 2

Trefeglwys

Mr Watcyn Watcyn the noted Welsh baritone and a native of this district was one of a trio especially engaged for the concerts at the National Eisteddfod.

——————————-

24 October 1922

Page 5

Trefeglwys

The correspondent sends us an interesting account of a demonstration of high speed shorthand and an exhibition of rhythmic typewriting at the Central Hall Oldham under the auspices of the De Bears School Ltd, Manchester of which Miss Dix is the headmistress. This lady is a daughter of Mr and Mrs J.R. Dix the latter being a sister of Mr Savage, Glanfeinion, Llandinam and for 30 years was the general manager of the Corris Railway, and together with his good lady, now resides in Middlesbrough, where they hold an honourable position in the life of the town. Miss Dix organised this demonstration at which one student wrote on the blackboard 350 words a minute on court testimony matter, while his typewriting was equally remarkable, showing a speed of 153 words a minute. Thirty girls from the De Bears School typed sentences to the accompaniment of a gramophone and it was when the music stopped that the perfect rhythm of their touch became most notable. A small boy from the Bolton Branch of the De Bears School showed what ease Gregg shorthand can be written. From dictation he wrote on the blackboard at the rate of 100 words a minute after exactly 14 weeks of study. The De Bear School is one of the most successful in England.

One response to “MERT: 1922”

  1. As his only nephew, I remember him singing in the 40 and 50 decades, I was extremely proud, and spent many happy times at his home in Harrow-on-the-Hill.
    I have an old scrap book compiled by his Landlady, of the newspaper articles during his distinguished career. I have a shrine in my home, with a compilation of photos, and a drawing in a frame done in crayon, must be over a hundred years old now. Alun Bunford.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *